VISEĆA SKELA

Privremen sistem zaštite rubova

Primjeri primjene

Viseći sistemi


Skela model 6034

Privremeni sistem zaštite rubova

 • pričvršćen na ravne, okomite i nagnute površine
 • oznaka sistema zaštite: razred A
 • referentni standard EN 13374 : 2013
 • granica opterećenja za skelu iznosi 300 kg /m2
 • referentni standard EN 12811-1 : 2004

Referentni standardi i certifikacije

Standard UNI ENG 13374 : 2013 

 • privremeni sistem zaštite rubova – specifikacija proizvoda i metoda ispitivanja

Standard UNI ENG 12811 : 2004

 • privremeni sistem za planiranje pristupa i rad na visini – specifikacije zahtjeva izvedbe i metoda dizajna (za skele koje služe i kao površine za hodanje i područja rada)

Zakonodavna uredba no81 od 9. travnja 2009.

 • zaštita zdravlja i sigurnosti na područjima rada

Euroc 3 UNI EN 1993 – 1 – 1

 • dopune za strukture u čeliku

EN 10219 – 1 i 10025

 •  za materijal čelik

EN 1995 – 1 – 1 i EN 388

 • za drveni dio

Budući da se radi o privremenoj skeli u klasi A, sustav zaštite od pada je provjeren izračunom po metodi graničnih stanja, na prikladan način i u skladu sa onim što je previđeno u paragrafu 6.1 normativa EN 13374, iz dijela “Kvalificirani inženjeri redovito upisani na Albo”. Za dodatne pojedinosti, pogledajte izračun Rde_MH 60_L Tav_Fra.

Opći uvjeti uporabe


Korištenje sistema zaštite klase A zahtijeva nekoliko uvjeta upotrebe:

 • maksimalna visina od tla 40 m
 • brzina vjetra ne veća od 30 m /s
 • nagib radne površine (brodski pod) ne smije biti veći od 10* (jednako nagibu od 18*)
 • nagib skele ne smije odstupati od vertikale od 15*
 • udaljenost između najvišeg dijela zaštite i radne površine (mjerena okomito na površinu) mora biti barem 1 m
 • prostor između skela treba biti premošćen daskama za rukohvat, međudijelovi i gazište u drvu jele ili nekom drugom (minimalni razred otpornosti C16 – UNI EN 338), i sa drugim metalnim profilima koji mogu podnijeti opterećenja iz odredbe UNI EN 13374 : 2013
 • daske i profili koji se koriste moraju biti cjeloviti u pogledu otpornosti i minimalne dužine veće od 400 mm u skladu sa Due rasponima (200 + A + B + 200 mm)
 • prostor na visini između cijevi (rukohvati, međuprostori i gazišta) ne treba biti veći od 470 mm
 • gornji rub gazišta mora biti barem 150 mm iznad radne površine
 • kada je brzina vjetra veća od 30 m /s ili je visina od tla veća od 40 m, uvjeti opterećenja i prijenos skela, naznačeni u točki 5 trebaju biti adekvatni kako je naznačeni u UNI EN 13374 : 2013 u točki 6.3.4 “OCJENA SNAGE VJETRA” budući da se radi o privremenoj zaštiti, vrijeme instalacije, sa povremenim kontrolama komponenti skele i stanja rukotvorina, je ograničeno na privremenu upotrebu

Cijena na upit
Mogućnost najma
Mogućnost dostave