SKELE I PRIBOR ZA SKELU

Privremen sistem zaštite rubova

Primjeri primjene

Viseći sistemi


Skela model 6034

Privremeni sistem zaštite rubova

 • pričvršćen na ravne, okomite i nagnute površine
 • oznaka sistema zaštite: razred A
 • referentni standard EN 13374 : 2013
 • granica opterećenja za skelu iznosi 300 kg /m2
 • referentni standard EN 12811-1 : 2004

Referentni standardi i certifikacije

Standard UNI ENG 13374 : 2013 

 • privremeni sistem zaštite rubova – specifikacija proizvoda i metoda ispitivanja

Standard UNI ENG 12811 : 2004

 • privremeni sistem za planiranje pristupa i rad na visini – specifikacije zahtjeva izvedbe i metoda dizajna (za skele koje služe i kao površine za hodanje i područja rada)

Zakonodavna uredba no81 od 9. travnja 2009.

 • zaštita zdravlja i sigurnosti na područjima rada

Euroc 3 UNI EN 1993 – 1 – 1

 • dopune za strukture u čeliku

EN 10219 – 1 i 10025

 •  za materijal čelik

EN 1995 – 1 – 1 i EN 388

 • za drveni dio

Opći uvjeti uporabe


Korištenje sistema zaštite klase A zahtijeva nekoliko uvjeta upotrebe:

 • maksimalna visina od tla 40 m
 • brzina vjetra ne veća od 30 m /s
 • nagib radne površine (brodski pod) ne smije biti veći od 10* (jednako nagibu od 18*)
 • nagib skele ne smije odstupati od vertikale od 15*
 • udaljenost između najvišeg dijela zaštite i radne površine (mjerena okomito na površinu) mora biti barem 1 m
 • prostor između skela treba biti premošćen daskama za rukohvat, međudijelovi i gazište u drvu jele ili nekom drugom (minimalni razred otpornosti C16 – UNI EN 338), i sa drugim metalnim profilima koji mogu podnijeti opterećenja iz odredbe UNI EN 13374 : 2013
 • daske i profili koji se koriste moraju biti cjeloviti u pogledu otpornosti i minimalne dužine veće od 400 mm u skladu sa Due rasponima (200 + A + B + 200 mm)
 • prostor na visini između cijevi (rukohvati, međuprostori i gazišta) ne treba biti veći od 470 mm
 • gornji rub gazišta mora biti barem 150 mm iznad radne površine
 • kada je brzina vjetra veća od 30 m /s ili je visina od tla veća od 40 m, uvjeti opterećenja i prijenos skela, naznačeni u točki 5 trebaju biti adekvatni kako je naznačeni u UNI EN 13374 : 2013 u točki 6.3.4 “OCJENA SNAGE VJETRA” budući da se radi o privremenoj zaštiti, vrijeme instalacije, sa povremenim kontrolama komponenti skele i stanja rukotvorina, je ograničeno na privremenu upotrebu

Cijena na upit
Mogućnost najma
Mogućnost dostave

Montaža prve razine skele


1. Treba krenuti od najviše točke gradilišta. Ograde treba postaviti na pod, podesive stope se mogu postaviti na nivelire koji raspoređuju opterećenje.

Pažnja: treba provjeriti nosivost poda i postaviti prikladne jastučiće za raspodjelu opterećenja.

2. Prva dva okvira moraju se navući na podesiva nožna vretena i učvrstiti zaštitnim ogradama.

Oprez: Podesive stope osovine smiju se izvlačiti preko najveće dopuštene udaljenosti. Kako bi se spriječila opasnost od urušavanja na gornjim katovima, treba održavati maksimalnu prednju udaljenost podova.

3. Sve dok greda zaštitne ograde ne bude ravna, podesive stope treba okrenuti i zatim postaviti bazu.

4. Križ bi trebao stati u spojni klin i biti pričvršćen za klin na donjoj strani suprotne strane okvira, odmah ispod otvora za označavanje.

5. Rotirajuća stope se mogu koristiti na nagnutom terenu.

6.Okvire za balansiranje treba učvrstiti u vodoravnom položaju uz pomoć cijevi i pričvrsnih elemenata.

Oprez: Na svakoj razini okvira treba postaviti najviše kompenzacijskih okvira. Ako se koriste stabilizirajući okviri, zidni priključak se mora spustiti za jednu razinu skele.

7. Horizontalna potpora se postavlja na poprečnu stranu.

8.Sljedeći okvir je pričvršćen na gotovu površinu s ogradama.

9. Libelom se provjerava da je u potpunom horizontalnom položaju, a po potrebi se okretanjem podešavaju osovine stopa.

10.Spajanje baze

Oprez: Zidni pričvršćivači moraju se postavljati kontinuirano s napretkom montaže skele. Ako se koristi jedan pod skele, zidni spoj jednog od dva okvira nije dovoljan.

11.Sastavite okvire za drugi red, sastavite poprečne veze u područjima križnih veza. Ugradite ravne konektore s pinova koji odgovaraju 50 i 100 cm ravnih konektora druge razine.

12. Montirajte bočne šine na vanjske okvire u instalaciji skele. Nakon dovršetka sustava skela u skladu s projektom, pričvrstite pete svih okvira.

13. Okviri gornje glave skele se sklapaju kako je prikazano na slici. Nakon montaže okvira, oni se pričvršćuju na ravnine ograde i plmove. Kako se montaža nastavlja, potrebno je ugraditi zidne učvršćivače i horizontalne nosače.

Kuka za sidrenje skele

Podnice skele

KOD VISINA
S200006 3000
S200005 2490
S200004 2000
S200003 1495
S200019 1300
S200023 1250
S200014 1100
S200002 1000
S200001 800