Sigurnosna BTP

Art. 023/DB

BTP barijereSOD/DB barijere su jedan od bitnih mobilnih elemenata za osiguravanje i označavanje privremenih gradilišta. One su svjetle, jake i veoma ekonomične u usporedbi sa drugim čeličnim barijerama i mogu se brzo i efikasno montirati. Na barijeru možete zakačiti pločicu sa natpisom vašeg preduzeća u svrhu reklame.

Na zahtjev, mogu se dodati vidljive bijele pločice sa refleksijom klasa 1.