KONTEJNERI

Kontejneri – Uredski/Stambeni

Kontejner uredski – stambeni dimenzija 3m, 4m, 5m, 6m

 • Nosiva konstrukcija kontejnera čelična – zavarena
 • Čelična konstrukcija izvedena od čeličnih profila 100/100/2 mm
 • Pod kontejnera se sastoji od pocinčanog trapeznog lima s donje strane
 • Izolirano kamenom vunom 60 mm
 • Parne brane
 • Nosive konstrukcije od čeličnih profila 60/50/3
 • Daščane oplate, te laminata kao završna obrada
 • Strop kontejnera se sastoji:♦ Pokrov od čeličnog lima 1,5 mm
  ♦ Trapezni lim 18 mm
  ♦ Izolacija 6 cm kamenom vunom
  ♦ Nosiva konstrukcija 60/50/3 mm
 • Bočne strane kontejnera izrađuju se od EPS panela D=50 mm RAL 9002
 • AKZ zaštita u tri sloja dvokomponentnom bojom RAL 9002
 • 1 Vrata krilo 80 cm
 • 1 Prozor 100/90
 • Električna instalacija :
 • 1 Rasvjetno tijelo
 • 2 Utičnice

Cijena na upit
Mogućnost najma
Mogućnost dostave

Kontejneri – Rabljeni brodski

Kontejner brodski “rabljeni” dimenzije 6m

Cijena na upit
Mogućnost najma
Mogućnost dostave

Kontejneri – Alat/Skladišni

Kontejner za alat – skladišni  dimenzije 4m “NOVI”

Cijena na upit
Mogućnost dostave

Kontejneri – Teški/Robusni

Kontejner teški robusni

Cijena na upit
Mogućnost dostave