BETONSKI DISTANCERI I PRIBOR

Betonski distanceri


U ponudi imamo razne vrste betonskih distancera: 

 • sa žicom
 • trostrani
 • kost
 • kockasti

Mogućnost dostave
Cijena na upit

Betonski distancer H+ sa žicom (Kolačić ili Kost) 


 • jednostruki distancer od armiranog vlaknastog betona
 • s žicom za okomitu i vodoravnu armaturu
 • čiji oblik omogućuje tri različite udaljenosti od oplate

Mogućnost dostave
Cijena na upit

Betonski distancer H bez žice (Kolačić ili Kost) 


 • jednostruki distancer od armiranog vlaknastog betona
 • bez žice za vodoravnu armaturu
 • čiji oblik omogućuje tri različite udaljenosti od oplate
 • zaštićen od atmosferskih utjecaja
 • dobra povezanost sa svježim betonom
 • smanjena mogućnost nastajanja pukotina

Mogućnost dostave
Cijena na upit

Betonski distancer H+ jednostruki 


 • jednostruki armiranobetonski odstojnik za pričvršćivanje na armaturu za deblji betonski pokrov
 • pogodno za bilo koju armaturu
 • dobra povezanost sa svježim betonom

Mogućnost dostave
Cijena na upit

Cjevasto – okrugli betonski distancer 


 • za vodoravnu tešku armaturu s kontinuiranim armaturnim nitima
 • omogućuje visoka opterećenja, a ipak se može koristiti u području vidljivog betona
 •  a opet primjenu u izloženim betonskim površinama zbog male kontaktne površine u odnosu na presjek

Mogućnost dostave
Cijena na upit

Cjevasto – šuplji betonski distancer 


 • cjev od armiranog vlaknastog betona za armiranje vodootpornog zida
 • služi kao distancer od oplate i kao zaštitni omotač za čelične zavarivače
 • to osigurava debljinu zida  i čelični ankeri se mogu ukloniti i ponovno upotrijebiti
 • dužina: 128 cm
 • krajevi nisu čisto odsječeni

Mogućnost dostave
Cijena na upit

Trokutasti betonski distancer


 • namijenjen za horizontalnu armaturu mrežastih ploča i okruglih čeličnih šipki s neprekinutim armaturnim nitima
 • vrlo je stabilan čak i kod visokih opterećenja čelične armature
 • uvijek ima istu debljinu betona u svakom položaju
 • za uporabu u bijelim kadama, podzemnim katovima i postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda

Mogućnost dostave
Cijena na upit

Tokutasti betonski distancer sa žicom 


 • distancer za sigurno pričvršćivanje u svakoj ugradbenoj poziciji

Mogućnost dostave
Cijena na upit

Trokutasti betonski distancer s čeličnom kukom 


 • posebno pogodan za okomitu armaturu mrežastih ploča i okruglih čeličnih šipki
 • zbog male površine oslonca pogodan je za upotrebu u vidljivom betonu

Mogućnost dostave
Cijena na upit

Zakrivljeno – trokutasti betonski distancer 


 • za vodoravno armiranje mreže kod brzog polaganje

Mogućnost dostave
Cijena na upit

Betonski distancer zmija 


 • za vodoravno armiranje mreže i okruglog čelika
 • prikladan za izloženi beton

Mogućnost dostave
Cijena na upit

Betonski rebrasti distancer zmija 


 • za vodoravno armiranje mreže i okruglog čelika
 • prikladan za izloženi beton

Mogućnost dostave
Cijena na upit